01.01.2016-29.02.2016 ve 01.01.2016-31.03.2016
dönemine ait Gelir Gider Tablosu ve Bilanço